Вхід для лікарів

українська
українська

Прогресування і прогноз

Хвороба Гоше 1 типу

характеризується значною фенотипічною різноманітністю і варіабельністю. Вік, в якому захворювання розпочинається і діагностується, також істотно відрізняється у різних пацієнтів, хоча при народженні симптоми у дітей відсутні. У важких випадках збільшення розмірів внутрішніх органів може виявлятися вже після першого року життя дитини. У дорослих пацієнтів захворювання зазвичай характеризується дуже повільним прогресуванням. Проте ці пацієнти потребують ретельного і всебічного обстеження, оскільки не можна виключити наявності важкого ураження кісток скелета при відсутності гематологічних/вісцеральних проявів. За наявними даними, очікувана тривалість життя хворих скорочується приблизно на 9 років порівняно із такою у загальної популяції населення.1, 2

Хвороба Гоше 2 типу

має несприятливий прогноз внаслідок ранньої смерті через прогресування неврологічної симптоматики. В цілому клінічний перебіг захворювання є однотипним, проте є деякі відмінності, зокрема щодо віку, в якому починається захворювання, хоча більшість дітей помирає протягом перших 2 років життя.1

Хвороба Гоше 3 типу

характеризується нейропатичними симптомами, ступінь важкості яких варіює від середнього до важкого. Симптоми зазвичай починаються в дитинстві і повільно прогресують.1

MAT-UA-2101034

10.08.2022