Вхід для лікарів

українська
українська

Клінічні прояви

МПС I типу вражає різні системи органів і характеризується великою фенотипічною мінливістю серед різними особами. Ступені важкості захворювання також варіюють (Рис. 2) і безпосередньо впливають на вік виникнення перших проявів симптоматики: незабаром після народження і в ранньому дитячому віці, або у підлітковому чи навіть дорослому віку.
Рисунок 2. Спектр захворювання МПС І типу.
У зв’язку з цим МПС I типу традиційно поділяють на три суб'єктивно визначені фенотипи (Табл. 1), починаючи з фенотипу з швидко прогресуючою формою захворювання з важкими проявами (синдром Гурлер) і до фенотипів з більш повільним прогресуванням і ослабленими формами захворювання (синдроми Гурлер-Шеє і Шеє)1. Хоча між трьома фенотипами відмічається суттєвий збіг симптоматики, у кожного з пацієнтів виявляється свій власний унікальний клінічний перебіг захворювання і унікальна сукупність симптомів2.
 
Ознаки та симптоми
Важка форма МПС I типу
(Синдром Гурлер)
Ослаблені форми МПС I типу
(синдроми Гурлер-Шеє і Шеє)
Таблиця 1. Характеристики трьох фенотипів МПС І типу.
Характеристики
Гурлер
Гурлер-Шеє
Шеє
Ступінь важкості
Важка форма
Ослаблена форма
Ослаблена форма
Вік на час встановлення діагнозу
0,2 -7 років
0,2 - 36 років
2 - 54 роки
Вплив на когнітивні функції
Виражена затримка психічного розвитку з втратою набутих навичок
Відсутність затримки психічного розвитку/ легка затримка психічного розвитку; порушення здатності до навчання
Відсутність порушення
Середня тривалість життя: (без лікування)
6,8 років – 8,7 років
Приблизно 20 років; не повідомляється
Дорослий вік; Не повідомляється
Адаптовано за даними таких джерел:
Fallet S et al. JIEMS. 2014;2:5.
Moore D et al. Orphanet J Rare Dis. 2008;3:24.
MPS I Registry Boards of Advisors. Cambridge, MA: Genzyme Corporation; 2010.
 
Симптоми важкої форми МПС I типу
У дітей, які страждають на важку форму МПС I типу (синдром Гурлер), виявляють помітні фізичні та когнітивні розлади незабаром після народження, і їх стан швидко погіршується, тому більшість нелікованих пацієнтів помирають протягом перших 10 років життя.
Вони мають значну затримку розвитку та когнітивні порушення, а також характерні грубі риси обличчя, деформації скелета і захворювання дихальної системи, серця та печінки6.
 
Олександра
Важка форма МПС I типу [синдром Гурлер]
Польща
Ознаки, які спостерігаються найчастіше*6-7
Рецидивуючі грижі (пупкові/ пахові)
Кіфоз/ гібусна деформація
Грубі риси обличчя
Помутніння рогівки ока
Гепатоспленомегалія
Когнітивні порушення
Порушення сну / хропіння
Патології клапанів серця
Низькорослість
*у пацієнтів можуть не спостерігатися усі симптоми одночасно, а бути присутніми лише деякі з них [список адаптовано на основі даних Beck et al., 2014. До списку увійшли симптоми, що зустрічаються у більш ніж 50% пацієнтів]
Симптоми ослабленої форми МПС I типу
У дітей і дорослих з ослабленими формами МПС I типу (синдроми Гурлер-Шеє і Шеє) виявляють менш очевидні фізичні відхилення, а також легкі когнітивні порушення або їхню відсутність. Прояви розвиваються повільніше, ніж у пацієнтів з важким ступенем ураження захворюванням. Такі симптоми, як грижі, контрактури суглобів та/ або респіраторні інфекції, як правило, виникають протягом перших 10 років життя, але можуть нагадувати більш поширені захворювання, що призводить до багаторічної затримки у встановленні діагнозу3-5. У пацієнтів з вперше виявленими контрактурами суглобів при відсутності запалення необхідно без зволікань провести тестування на наявність МПС I типу1,4,5.
Сем
[Ослаблена форма МПС I типу (Шеє)]
Велика Британія
Ознаки, які спостерігаються найчастіше*6-7
Рецидивуючі грижі (пупкові/ пахові)
Грубі риси обличчя
Контрактури суглобів
Помутніння рогівки ока
Порушення сну / хропіння
Гепатомегалія
Патології клапанів серця
Синдром зап'ястного каналу
Низькорослість
*у пацієнтів можуть не спостерігатися усі симптоми одночасно, а бути присутніми лише деякі з нихᵻ[список адаптовано на основі даних Beck et al., 2014. До списку увійшли симптоми, що зустрічаються у більш ніж 50% пацієнтів]
Наведені нижче графіки (Рис. 4) ґрунтуються на даних, отриманих в реєстрі пацієнтів з МПС I типу, щодо природного перебігу захворювання (Beck et al 2014). В цей аналіз були включені 955 пацієнтів з таким загальним розподілом за фенотипом: 601 пацієнт (60,9%) з синдромом Гурлер (Рис. 4а), 227 пацієнтів (23,0%) з синдромом Гурлер-Шеє (Рис. 4b), і 127 пацієнтів (12,9%) з синдромом Шеє (Рис. 4с).
Рисунок 4 Поширеність і вік появи перших ознак і симптомів у пацієнтів з МПС I типу за фенотипом (a) Гурлер, (b) Гурлер-Шеє, і (c) Шеє. Відсоток частоти розвитку симптомів показаний на лівій осі. Показані лише симптоми, про які повідомлялося протягом періоду природного перебігу захворювання принаймні у 25% пацієнтів з відповідним фенотипом. Дані про вік є середніми показниками віку (роки, позначені на правій осі) для пацієнтів, у яких була зареєстрована дата появи перших симптомів.