Вхід для лікарів

українська
українська

Генетика та епідеміологія

Мукополісахаридоз I типу є захворюванням з аутосомно-рецесивним типом успадкування. Це означає, що ймовірність народження дитини з МПС I типу, коли обидва батьки є носіями дефектного гена α-L-ідуронідази IDUA, становить 25%.
 
Частота розвитку і поширеність захворювання
Загальна частота поширеності МПС I типу становить приблизно 1 випадок на 100,000 новонароджених1. Проте епідеміологічні дані є досить обмеженими. Хоча захворювання зустрічається в усіх географічних регіонах і етнічних групах, частота розвитку хвороби і розподіл за фенотипом варіюють від регіону до регіону1-5. Найбільша відома частота розвитку недугу – серед етнічної групи ірландських «мандрівників» шельта (пейві), в якій носієм мутації є кожен 10-й, а частота розвитку захворювання становить 1:3715.
 
Тип успадкування
У зв’язку з аутосомно-рецесивним типом успадкування, захворювання виникає у людини, яка успадковує дві дефектні копії гена IDUA (Рис. 5)6.
Кожен з батьків дитини, що має МПС I типу, зазвичай є носієм мутації, яка спричиняє захворювання, в гені IDUA. Це означає, що батьки мають один нормальний ген і один мутантний ген; через це вони не матимуть симптомів, оскільки одна функціональна копія гена дозволяє організму людини продукувати фермент α-L-ідуронідази в достатніх кількостях. Кожна дитина пари, в якій обидва батьки є носіями мутації, яка спричиняє захворювання, в гені IDUA, має 25% імовірність народитися хворою на МПС I типу, 50% імовірність народитися здоровою, але бути носієм мутації, і 25% імовірність народитися здоровою і не бути носієм мутантного варіанту гена. Здоровий брат або сестра (сибс) хворого на МПС І типу має 67% ймовірність бути гетерозиготним носієм мутації і 33% ймовірність бути здоровим та без мутації6. У межах однієї сім'ї всі сибси з МПС І типу матимуть один і той самий генотип по гену IDUA, проте навіть у такому випадку можливі значні фенотипові відмінності.
Рисунок 5. Схема успадкування МПС І типу.
M = копія гена IDUA, що належним чином контролює продукцію ферменту, який розщеплює ГАГ
MR = дефектна копія гена IDUA, що не контролює належним чином продукцію ферменту, що розщеплює ГАГ, при МПС I типу
 
Література
1. Meikle PJ, Hopwood JJ, Clague AE, Carey WF. Prevalence of lysosomal storage disorders. JAMA 1999;281:249-54.
2. Moore D, et al. The prevalence of and survival in Mucopolysaccharidosis I: Hurler, Hurler-Scheie and Scheie syndromes in the UK. Orphanet J Rare Dis 2008;3:24.
3. Lin HY, Lin SP, Chuang CK, et al. Incidence of the mucopolysaccharidoses in Taiwan, 1984-2004. Am J Med Genet A 2009;149A:960-4.
4. Malm G, Lund AM, Mansson JE, Heiberg A. Mucopolysaccharidoses in the Scandinavian countries: incidence and prevalence. Acta Paediatr 2008;97:1577-81.
5. Murphy AM, Lambert DM, Treacy EP, O’Meara A, Lynch SA. Incidence and prevalence of mucopolysaccharidosis type 1 in the Irish Republic. Arch Dis Child 2009;94:52-4.
6. Neufeld EF and Muenzer J. (2001) The mucopolysaccharidoses. In: The Metabolic and Molecular Bases of Inherited Disease. Scriver CR, Beaudet AL, Sly WS, Valle D, Childs B, Kinzler KW, and Vogelstein B. (eds.). 8th edition, Vol. III. McGraw-Hill, Medical Publishing Division, pp. 3421
MAT-UA-2101353
11.12.2023