Вхід для лікарів

українська
українська

Мутації

Хвороба Помпе це спадкове захворювання, викликане мутацією гена кислої альфа-глюкозидази (GAA), що розташований на лівому плечі хромосоми 17 (локалізація 17q25.2-q25.3).

Оскільки хвороба Помпе – хвороба з аутосомно-рецесивним типом успадкування, вона виникає лише у випадку, коли людина успадковує два мутантні алелі, по одному від кожного з батьків.1 Більшість пацієнтів є компаундними гетерозиготами; це означає, що компаундні гетерозиготи успадковують дві різні мутації. Загалом виявлено 500 мутацій у гені GAA, хоча і не всі вони вважаються патогенними.2  Інформація про нові мутації в гені GAA регулярно надходить в оновлюваний каталог у Центрі дослідження хвороби при Еразмському університеті (Роттердам), що знаходиться за адресою: http://www.pompecenter.nl/ (зовнішнє посилання).

Кореляції «генотип-фенотип»

Загалом, кореляція генотип-фенотип не є до кінця зрозумілою, і серед пацієнтів з однаковими мутаціями може існувати значна клінічна гетерогенність. Єдиним винятком є наявність двох копій «нульових» мутацій, які призводять до повної відсутності ферментної активності GAA. Цей генотип призводить до дуже ранніх проявів захворювання, починаючи з народження, і до тяжкого, стрімкого прогресування захворювання. Тим не менше, для кращого розуміння співвідношення «генотип-фенотип» потрібні додаткові дослідження. Очевидно також, що для окремого пацієнта не можна передбачити особливості перебігу хвороби, виходячи з його генотипу.1 Особливо це стосується пацієнтів з початком симптомів у старшому віці. Дослідники все ще вивчають молекулярні основи захворювання та супутні фактори  — як генетичні, так і зовнішнього середовища, — що можуть вплинути на прогресування та наслідки захворювання.

Аналіз типу мутацій

Незважаючи на те, що аналіз мутацій не обов'язково може передбачити наслідки хвороби, він все ж є важливим інструментом, який може допомогти підтвердити початковий діагноз та провести додатковий сімейний аналіз та пренатальну діагностику.3

Список літератури

1. Hirschhorn R, Reuser AJJ. Glycogen storage disease type II: (acid maltase) deficiency. In: Scriver CR, Beaudet AL, Sly WS, Valle D, Vogelstein B, editors. The Online Metabolic and Molecular Bases of Inherited Disease (OMMBID) chapter 135. New York, NY, USA: McGraw-Hill; 2013.
2. Pompe disease mutation database. Available at: 
http://www.pompecenter.nl (link is external). Last accessed February 02, 2021.
3. van der Ploeg AT et al. European consensus for starting and stopping enzyme replacement therapy in adult patients with Pompe disease: a 10-year experience. Eur. J. Neurol 2017; 24(6):768-e31.