Вхід для лікарів

українська
українська

Патофізіологічні механізми, що лежать в основі захворювання

МПС I типу є одним з більш ніж 50 відомих рідкісних спадкових захворювань, які називаються лізосомними хворобами накопичення. Кожна з цих хвороб спричинена вродженим генетичним дефектом, що призводить до дефіциту певного лізосомного ферменту або ферментів. Вік перших проявів симптоматики, ураження систем органів і ступінь важкості цих захворювань значною мірою варіюють, але всі вони є прогресуючими.
Мукополісахаридоз I типу (МПС I типу) є спадковим захворюванням з аутосомно-рецесивним типом успадкування, з патологічними проявами в більшості систем органів і тканин1. Захворювання спричиняється дефектом гена IDUA, який кодує лізосомний фермент α-L-ідуронідазу, в результаті чого в організмі уражених осіб фермент або не здатен вироблятися взагалі, або виробляється в невеликих кількостях. Внаслідок цього дефіцита α-L-ідуронідази погіршується здатність клітин розщеплювати глікозаміноглікани (ГАГ) дерматан- і гепарансульфат, що призводить до безперервного накопичення ГАГ в клітинах1. В результаті відбувається прогресуюче ураження різних органів та тканин з поступовою втратою їхніх функцій.2 По мірі прогресування захворювання більшість уражень стають незворотними.
При народженні хворі діти спочатку можуть не мати клінічних проявів хвороби (Рис. 1), але з часом прогресуюче накопичення ГАГ призводить до погіршення рухової, респіраторної та серцевої функцій і обумовлює збільшення печінки і селезінки1,3. Навіть за аналогічних рівнів ферменту у пацієнтів з МПС I типу може відмічатися гетерогенність симптомів і варіабельність ступенів важкості захворювання1,4.
Рисунок 1. Схематичне зображення зв’язку між віком, накопиченням ГАГ та клінічними проявами.
Накопичення ГАГ в клітинах починається на ранньому етапі життя, і з часом призводить до виснажливих, інвалідизуючих ускладнень
 
Адаптовано за матеріалами Pastores et al, 2007;
Wraith et al. 2005; Vijay et al,. 2005; Muenzer et al., 20094-7.
РАННІ СИМПТОМИ:
• Грижі
• Тугорухливість суглобів/ біль в суглобах
• Гепатомегалія
• Помутніння рогівки ока
• Шуми в серці
• Інфекції ЛОР-органів
• Грубі риси обличчя
• Апное уві сні
• Синдром зап'ястного каналу
• Підвищена втомлюваність
• Затримка розвитку (лише важка форма)
 
ПІЗНІ УСКЛАДНЕННЯ:
• Обструктивне захворювання дихальних шляхів
• Втрата рухливості
• Затримка росту
• Втрата зору, сліпота
• Стиснення спинного мозку
• Глухота
• Важка клапанна хвороба серця
 
Адаптовано за матеріалами Pastores et al, 2007;
Wraith et al. 2005; Vijay et al,. 2005; Muenzer et al., 20094-7.
 
Література
1. Neufeld EF, Muenzer J. The mucopolysaccharidoses. In: Scriver C, Beaudet A, Sly W, et al., eds. The Metabolic and Molecular Bases of Inherited Disease. New York: McGraw Hill; 2001:3421-52.
2. Clarke LA. The mucopolysaccharidoses: a success of molecular medicine. Expert Rev Mol Med. 2008;10:e1.
3. Arn P, Wraith J, Underhill L. Characterization of surgical procedures in patients with mucopolysaccharidosis type I: findings from the MPS I Registry. J Pediatr. 2009; 154:859-64 e3.
4. Muenzer J, Wraith JE, Clarke LA. Mucopolysaccharidosis I: management and treatment guidelines. Pediatrics 2009;123:19-29
5. Pastores GM, Arn P, Beck M, et al. The MPS I registry: design, methodology, and early findings of a global disease registry for monitoring patients with Mucopolysaccharidosis Type I. Mol Genet Metab. 2007;91(1):37-47. doi:10.1016/j.ymgme.2007.01.011
6. Wraith JE. The first 5 years of clinical experience with laronidase enzyme replacement therapy for mucopolysaccharidosis I. Expert Opin Pharmacother. 2005;6(3):489-506. doi:10.1517/14656566.6.3.489
7.Vijay S, Wraith JE. Clinical presentation and follow-up of patients with the attenuated phenotype of mucopolysaccharidosis type I. Acta Paediatr. 2005;94(7):872-877. doi:10.1111/j.1651-2227.2005.tb02004.x.
MAT-UA-2101353
11.12.2023